info@oniris.rs

Saobraznost

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru, saglasno čl. 50.  Zakona o zaštiti potrošača kao i da odgovara za nesaobraznost isporučene robe.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, IZODOM prihvata obavezu da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije, odgovori kupcu sa obrazloženjem odluke i predlogom rešavanja.

Ukoliko je u pitanju uređaj koji:
- po sadržini, kvalitetu i svrsi odgovara opisu prodavca
- poseduje potrebna svojstva po zahtevu kupca
- poseduje svojstva potrebna za korišćenje uređaja iste vrste
- po sadržini, kvalitetu i svrsi odgovara opisu koje je dalo treće lice u ime prodavca

Tada je usluga saobrazna ugovorenoj i u tom slučaju zakonska odgovornost IZODOM-a ne postoji. 

Garancija

Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je to propisano Zakonom.  Garantni list se izdaje u pisanoj formi i sadrži sledeće podatke: naziv i adresu davaoca garancije, roba na koju se garancija odnosi, sadržinu garancije i uslove za ostvarivanje prava iz garancije kao i tome da se garancijom ne utiče na prava potrošača u slučaju nesaobraznosti robe ugovoru. Garanciju izdaje prvenstveno proizvođač, a zatim je trgovac u obavezi da, bez dodatne naknade, potrošaču vrati plaćeni iznos, izvrši zamenu ili popravku ili na drugi način postupi s robom, ako roba ne odgovara sadržini garantne izjave koji se na tu robu odnosio. Međutim, davalac garancije garantuje saobraznost uređaja specifikaciji proizvođača kao i ispravno funkcionisanje samo u slučajevima kada potrošač ispravno rukuje i pridržava se uputstva za rukovanje.
 

Zaboravite na probleme sa hrkanjem za samo 125 €
Mogućnost plaćanja u 3 rate putem Banca Intesa platnih kartica.

Rok upotrebe je od 18 do 24 meseca, što oniris® čini najtrajnijim samonameštajućim uređajem protiv hrkanja na tržištu.

Rok upotrebe zavisi od nekoliko parametara kao što je kiselina vaše pljuvačke, kvalitet održavanja, učestalost korišćenja i sl.

Poručite odmah