info@oniris.rs

Raskid ugovora

Poštovani potrošači,

Obaveštavamo vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon"), u daljem tekstu: Zakon, kupovina preko naše internet stranice www.oniris.rs smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti).

Kod ovakvog vida kupovine, kupac ima pravo da se predomisli, odnosno da odustane od kupovine u roku od 14 dana od dana kada mu je uređaj uručen i to bez navođenja razloga za odustanak (npr. ukoliko se potrošaču ne dopada proizvod, koji objektivno nema nikakve nedostatke), a naša obaveza je da Vam predamo obrazac za odustanak (izjavu o odustanku) koja mora biti svojeručno potpisana.

Prilikom vraćanja uređaja, troškovi transporta padaju na teret kupca, a IZODOM je u obavezi da izvrši povraćaj uplate, koju je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije 14 dana od prijema izjave potrošača, koja proizvodi dejstvo od dana kada nam je poslata na e-mail adresu info@oniris.rs


IZODOM može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća od strane potrošača ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu.

Ukoliko ste se odlučili na odustanak od kupovine u roku od 14 dana, obrazac za odustanak možete poslati na e- mail adresu: info@onirs.rs

Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.), pri čemu se mora priložiti i originalni račun. Po prijemu utvrđuje se da li je uređaj oštećen kao i njegova ispravnost. Ukoliko se utvrdi da je uređaj neispravan ili oštećen krivicom kupca, usled neadekvatnog rukovanja, odbija se povraćaj novca, a troškove vraćanja snosi kupac.

U slučaju prodaje na daljinu prodavac je dužan da u pisanoj formi kupcu dostavi:
- obrazac za odustanak
- obaveštenje o prodavcu, pravu potrošača na odustanak od ugovora i dužnosti prodavca i kupca u slučaju realizacije prava na odustanak
- primerak ugovora o prodaji (Računa) potpisanog od strane prodavca.

Navedena dokumentacija će kupcu biti dostavljena prilikom isporuke uređaja u elektronskoj formi na e-mail adresu kupca ili je kupac može koristiti skidanjem sa ove internet stranice.

Potrošač ima pravo da bira da li želi da mu se navedena dokumentacija dostavi prilikom isporuke uređaja ili na e-mail. O načinu dostavljanja dokumentacije se možete izjasniti prilikom potvrđivanja porudžbine.
Više informacija o pravima i obavezama kupca i prodavca prilikom prodaje na daljinu možete pročitati u Zakonu o zaštiti potrošača.

Obrazac

Izjava o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija

Popunjava trgovac
Naziv:
Adresa:

IZODOM 2000 SCG doo
Srbija, 11080 Beograd - Zemun, Karađorđev trg br. 1
Broj telefona/faksa: Elektronska pošta:
+381 11 26 15 200
info@oniris.rs

Popunjava potrošač

Ovim Vas obaveštavam da odustajem od ugovora o prodaji sledeće robe:

Datum zaključenja ugovora:

Datum prijema robe:

Razlozi za odustanak ( nije obavezno popunjavati ):

Ime i prezime potrošača:

Adresa potrošača:

Potpis potrošača:

Datum popunjavanja obrasca:

Nakon prijema obrasca izjave o odustajanju od ugovora, bez odlaganja ćete primiti obaveštenje o prijemu izjave o odustajanju od ugovora, zajedno sa uputstvom za vraćanje robe.

TROŠKOVE VRAĆANJA ROBE SNOSI KUPAC.

Izjava o privatnosti podataka

Podaci koje dostavite u ovom obrascu služe za evidentiranje izmena u prometu i IZODOM ih neće skladištiti, niti koristiti u druge svrhe.

Zaboravite na probleme sa hrkanjem za samo 125 €
Mogućnost plaćanja u 3 rate putem Banca Intesa platnih kartica.

Rok upotrebe je od 18 do 24 meseca, što oniris® čini najtrajnijim samonameštajućim uređajem protiv hrkanja na tržištu.

Rok upotrebe zavisi od nekoliko parametara kao što je kiselina vaše pljuvačke, kvalitet održavanja, učestalost korišćenja i sl.

Poručite odmah